Ekspertbistand

Sykmeldt medarbeider - Stepp Inn kan bistå med å se på nye muligheter hos eksisterende arbeidsgiver eller sette ny retning.

Ekspertbistand er et tilbud til ansatte som er eller står i fare for å bli sykemeldte. Tiltaket går ut på å kartlegge hvordan medarbeider kan fortsette helt eller delvis i nåværende stilling, eller orientere seg inn i nytt yrke. I løpet av seks uker legges det en konkret plan og tiltak for fremtiden.

Våre HR-rådgivere har lang erfaring med IA-arbeid og oppfølgning av sykemeldte. Stepp Inns fokus er på arbeid fremfor helsemessige begrensninger. Gjennom målrettet kartlegging, veiledning og oppfølgning bidrar Stepp Inn til å skape bevegelse og finne løsninger som gagner både den ansatte og arbeidsgiver.

Hvem kan søke om Ekspertbistand?

Alle kan søke. Ekspertbistand er ikke første steg i sykefraværsoppfølging, men brukes i de tilfellene der interne tiltak innad i bedrift og tiltak i samarbeid med NAV ikke har ført frem til en løsning. Ekspertbistand kan være et fint tiltak i saker der det er hyppig eller langvarig sykefravær, og en fin hjelp for både ansatt og arbeidsgiver for å finne veien videre.

Arbeidsgiver kan søke tilskudd til Ekspertbistand gjennom NAV, et beløp opp til 21 200,- dekkes. Stepp Inn sine HR-rådgivere kan bistå deg i prosessen med søknadsskriving og frem til godkjenning.

Du kan lese mer om Ekspertbistand på NAV sine sider her.

Dette sier en arbeidsgiver om hjelp til Ekspertbistand fra Stepp Inn

«Stepp Inn leverer høy kvalitet på leveransen samt sterk kompetanse på et bredt spekter av alternative løsninger i sykefraværssaker. De har en kvalitet på alt de gjør som sikrer gode prosesser for oppdragsgiver og den ansatte. Rådgiveren hos Stepp Inn har en sterk tverrfaglig kompetanse på Nav og er en unik samarbeidspartner for meg som leder fordi de ivaretar begge parter – både arbeidsgiver og arbeidstaker.»

Ta kontakt med Stepp Inn i dag for mer informasjon om ekspertbistand!

Kontaktinformasjon:
Are Strandbakken – Fagkoordinator og HR-rådgiver Tlf: 990 90 017 E-post: are@SteppInn.no
Morten Strøm – HR-Rådgiver Tlf: 400 34 353 E-post: morten@SteppInn.no
Martine Myhre – HR-Rådgiver Tlf: 928 28 583 E-post: martine@SteppInn.no
Vanja Støyva Juvet – HR-Rådgiver Tlf: 404 27 755 E-post: vanja@SteppInn.no