Ansvarlig ledelse

Ekspertbistand er et tilbud til ansatte som er eller står i fare for å bli sykemeldte. Tiltaket går ut på å tilrettelegge og kartlegge hva som skal til for at arbeidstakere skal kunne fortsette helt eller delvis i nåværende yrke, eller i nytt yrke. I løpet av seks uker legges det en konkret plan og tiltak for fremtiden.

Som bedriftsleder er dette et tilbud som viser at du støtter og tar vare på dine ansatte. For den ansatte gir tiltaket økt refleksjon og bistand til å tenke nytt rundt egen situasjon.

Våre HR-rådgivere har lang erfaring med IA-arbeid og oppfølgning av sykemeldte. Vi har fokus på muligheter i arbeid, fremfor helsemessige begrensninger. Stepp Inn kommer inn som en nøytral tredjepart for å hjelpe både den ansatte og arbeidsgiver til å finne en løsning på situasjonen. Gjennom målrettet kartlegging, veiledning og oppfølgning bidrar vi til å skape bevegelse, og finne løsninger som gagner både den ansatte og arbeidsgiver.

Det legges en plan for fremtiden!

Ekspertbistand skreddersys i hver enkelt sak og kan inneholde elementer som:

  • Gjennomgang av dokumentasjon
  • Kartlegging av arbeidssituasjon
  • Utprøving og tilrettelegging
  • Språkkartlegging og jobbrelaterte språkmapper
  • Coaching
  • Karriereveiledning
  • Jobbsmak
  • Bistand ved CV- og søknadsskriving, samt intervjuveiledning

Kostnadsfritt

Ekspertbistand er kostnadsfritt. Bedrifter får kostnadene dekket av NAV, som et alternativt virkemiddel for å holde folk i jobb, i henhold til IA-avtalen.

Ta kontakt med oss i dag for å høre mer om Ekspertbistand!
Elisabeth tlf 404 27 755