Om oss

Hvem er Stepp Inn?

Stepp Inn er en HR-partner som leverer tjenester innen bemanning, rekruttering, sykefraværsoppfølging og karriereveiledning, samt andre skreddersydde omstillings- og utviklingstjenester for næringslivet. I tillegg arrangerer vi Arbeidsmarkedsopplæringskurs (AMO) på vegne av NAV.

Stepp Inn er plassert i Ski og er en lokal aktør med mål om å bidra til verdiskapning hos bedriftene i Follo. Vi ønsker en tett og personlig relasjon til alle våre kunder, og vi skal kjenne våre kunder godt for å sikre kvalitetssikret og kompetent leveranse av våre tjenester.

I Stepp Inn er vi tilgjengelige, hyggelige og fleksible. Kundene kan stole på at våre HR-rådgivere leverer tjenestene på en effektiv og kompetent måte.

Våre ansatte

De ansatte i Stepp Inn har utdanning innen samfunnsvitenskap og HR, med tilleggsutdanning innen rekruttering, kommunikasjon, coaching, arbeidsrett, veiledningsteknikker og markedsføring. Vi er sertifiserte og benytter oss av flere anerkjente test- og veiledningsverktøy som Cut-e, WIE og Belbins teamrolletest. De ansatte har rik erfaring med karriereveiledning, ressurskartlegging, kommunikasjon og oppfølgning.


Elisabeth S. Johnsen – Fagkoordinator og HR-rådgiver

Tlf: 404 27 755
E-post: Elisabeth@SteppInn.no

 


Line Svingen – HR-rådgiver

Tlf: 400 34 353
E-post: Line@SteppInn.no

 


Hanna Bredesen – HR-rådgiver

Tlf: 905 92 834
E-post: Hanna@SteppInn.no

 

Stepp Inn er ISO-sertifisert (NS-EN ISO 9001:2015) – en sertifisering av all virksomhet.

Besøksadresse:

Adresse: Anolitveien 8, 1400 Ski
Våre lokaler ligger i 2. etasje. Inngang på oversiden av bygget. Kjør opp veien til venstre for Hertz og ta til høyre når veien deler seg på toppen av bakken.

Postadresse:

Postboks 112
1431 Ås