Om oss

Stepp Inn utvikler og leverer arbeidskraft. Misjonen er mennesker i jobb og forretningsideen er skreddersydde jobbløsninger. Stepp Inn er sentralt plassert i Follo og tilbyr kortreist arbeidskraft. Selskapet er stort nok til å være et trygt valg og liten nok til å være en fleksibel partner som skreddersyr tjenesten etter kundens behov.

Stepp Inns tilbyr bemanning, rekruttering, karriereomstilling, ekspertbistand samt personal- og organisasjonsutvikling. Stepp Inn har utført oppdrag for anerkjente selskaper i Follo-regionen, for referanser; se her.

Stepp Inns ansatte har kompetanse på mastergradsnivå innenfor samfunnsfag og ledelse. Videre er de sertifiserte innenfor rekrutteringer, testbruk fra Cut-e og karriereveiledning. Samlet sett har våre rådgivere bred erfaring innenfor HR- og personaloppfølging herunder opplæring og sykefraværsoppfølging. Selskapet jobber etter Leanprinsipper og tjenestene er kvalitetsikret gjennom stepp inn ISO 9001 sertifisering.

Kontaktinformasjon:

Are Strandbakken – Fagkoordinator og HR-rådgiver

Tlf: 990 90 017
E-post: are@SteppInn.no

Besøksadresse:

Adresse: Brekkeveien 43, 1430 Ås
Våre lokaler ligger i 2. etasje. 

Postadresse:

Postboks 112
1431 Ås