Bemanning og rekruttering

Medarbeiderne du vil ha!

Å finne den riktige medarbeideren kan være en lang, vanskelig og tidkrevende prosess. Samtidig er det en av de viktigste oppgavene man som bedriftsleder gjør. En god ansatt tilfører entusiasme, arbeidsvilje og profitt til bedriften, mens feilansettelser kan bli kostbare.

Ved å samarbeide med Stepp Inn får du en bemanning- og rekrutteringspartner som ønsker å lære din bedrift å kjenne, og som målrettet jobber for å skaffe din bedrift dyktige medarbeidere og kompetansen du er ute etter. Mens vi finner kandidatene, kan du holde fokus på den daglige driften.

Bemanning

Ved behov for personell i kortere eller lengre perioder, får du hos Stepp Inn en fast kontaktperson som hjelper deg løse ditt bemanningsbehov på en rask, effektiv og sikker måte. Vi har fokus på lokal arbeidskraft og kjenner våre kandidater godt.

  • Faktureres kun pr. time den utleide jobber
  • Kostnadsfritt å ansette kandidaten etter endt utleiekontrakt

Rekruttering

Når du skal rekruttere til midlertidige eller faste stillinger, har Stepp Inn kompetansen til å hjelpe deg finne de rette ansatte. Etter en grundig jobbanalyse benytter vi oss av veletablerte karriereverktøy, tester og samtaleteknikker for å finne kandidatene som passer best hos deg. En strukturert og objektiv rekrutteringsprosess gjennom Stepp Inn minsker risikoen for feilansettelse.

  • Finner vi ikke rett kandidat, betaler du heller ingenting.
  • Kontakt oss i dag for å høre mer om våre bemannings- og rekrutteringstjenester!