Ved å samarbeide med Stepp Inn får du en faglig sterk sparringspartner som hjelper deg med omstillingsstrategiene, samtidig som de ansatte ivaretas.

Omstillingsprosesser preger dagens arbeidsliv, og kan være utfordrende for både ledelsen og de ansatte. I slike prosesser er det viktig å følge det lov- og avtaleverket som bedriften er forpliktet til å følge, samtidig som man trygger de ansatte og fører en ryddig saksgang.

Stepp Inn tilbyr tjenester innenfor omstilling og organisasjonsutvikling. Vi har fokus på å legge til rette for og skape medvirkning fra ansatte. Medvirkning er en avgjørende faktor for levering av tjenester/produkter, innovasjons- og forbedringsarbeid og å skape resultater. Vi tilbyr tjenester innenfor motivasjon, coaching, forbedringsarbeid og strategi.

Stepp Inn kan blant annet tilby:

  • Faglige råd og veiledning i omstillingsprosesser
  • Kartlegging av nåværende situasjon og fremtidige mål
  • Kartlegging av arbeidsoppgaver, avdelinger og kompetansebehov
  • Utarbeiding av nye organisasjonsmodeller for å øke effektivitet og lønnsomhet i en ny arbeidshverdag
  • Medarbeider- og motivasjonssamtaler
  • Rådgivning i nedbemanningsprosesser
  • Karriereveiledning og jobbsøkehjelp for overflødige ansatte

Vi skreddersyr vårt tilbud ut i fra dine ønsker. Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale!