Omstilling og organisasjonsutvikling

Karriereomstilling

Stepp Inn tilbyr karriereomstilling til mennesker som må avslutte et arbeidsforhold og gå over i et nytt. Bedrifter som får til gode omstillingsprosesser der de ansatte opplever at de blir godt ivaretatt, opprettholder et godt omdømme.

Omstillingsprosesser preger dagens arbeidsliv, og kan være utfordrende for både ledelsen og de ansatte. Karriereomstilling kan oppstå som resultat av behov, krav og ønsker både fra arbeidstakeren selv og fra arbeidsgiveren. Vår erfaring er at mange blir usikre og føler at de ikke mestrer situasjonen. Stepp Inns oppgaver blir å lose den ansatte trygt gjennom prosessen og frem til en ny stilling.

Stepp Inn tilbyr en femtrinnsprosess:

Trinn 1: Skape trygghet for prosessen og felles utgangspunkt
Trinn 2: Kartlegging av kompetanser, profil og bevisstgjøring
Trinn 3: Motivasjon og målsetting for å få ny jobb
Trinn 4: Jobbstrategi for å nå målet om ny jobb
Trinn 5: Handlingsplan – konkret løpende oppfølging frem til ny jobb

Tjenester til arbeidsgivere med ønske om å utvikle organisasjonen

Stepp Inn tilbyr tjenester innenfor personal og organisasjonsutvikling. Målet er å skape medvirkning i form av felles informasjonskanaler, felles «språk» og overordnede planer som ansatte har et eierforhold til. Bedriften bestemmer selv tilnærmingsmetode. En kan være å se på grupper og gruppesammensetning for å avdekke hvordan man handler sammen med andre, en annen tilnærming kan være motivasjonssamtaler med de ansatte.

Stepp Inn har spesialisert seg på å utvikle jobbrettede språkkurs. Det skreddersys opplegg ut fra bedriftens behov. Det lages språkmapper for faguttrykk, kundebehandling, service og kommunikasjon med kollegaer og ledelse. Det er vanlig å ta utgangspunkt i bedriftens personalhåndbok og salgshåndbøker. Opplæringen kan gis 1 til 1 eller til grupper med inntil 8 deltakere.

Stepp Inn skreddersyr tjenester til bedriftens behov. Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale!

Kontaktinformasjon:
Are Strandbakken – Fagkoordinator og HR-rådgiver Tlf: 990 90 017 E-post: are@SteppInn.no
Morten Strøm – HR-Rådgiver Tlf: 400 34 353 E-post: morten@SteppInn.no
Martine Myhre – HR-Rådgiver Tlf: 928 28 583 E-post: martine@SteppInn.no
Vanja Støyva Juvet – HR-Rådgiver Tlf: 404 27 755 E-post: vanja@SteppInn.no