Bedriftstjenester

Stepp Inn er en HR-partner som leverer tjenester innen bemanning, rekruttering, sykefraværsoppfølging, karriereveiledning, samt andre skreddersydde omstillings- og utviklingstjenester for næringslivet.

Vårt hovednedslagsfelt er Follo-regionen, men vi leverer også  tjenester i Oslo og Østfold.

I Stepp Inn er vi tilgjengelige, hyggelige, fleksible og kompetente. Vi ønsker en tett og personlig relasjon til alle våre kunder. Vi skal kjenne våre kunder godt og sørge for god leveranse av tjenestene.

Les mer om våre ulike bedriftstjenester her: