Dette sier våre kunder:

«Stepp Inn har  kvalitet på leveransen Ekspertbistand samt sterk kompetanse på et bredt spekter av alternative løsninger i sykefraværssaker. De har en kvalitet på alt de gjør som sikrer gode prosesser for oppdragsgiver og den ansatte. Deres HR rådgiver var faglig dyktig med stor løsningsorientering. Stepp Inn har en unik og helhetlig forståelse av muligheter til tiltak, som gjør at man blir trygg på gode prosesser. De har en sterk tverrfaglig kompetanse på Nav og er en unik samarbeidspartner for meg som bedriftsleder fordi de ivaretar begge parter, arbeidsgiver og arbeidstaker.»
Kai Wiborg, Varehussjef Coop Obs

 


«Vi er veldig fornøyd med oppfølging, responstid og tilstedeværelse. For oss er det viktig at man kan snu seg fort i rekrutteringsprosesser, da dyktige folk er ferskvare. I tillegg blir det gjort en grundig jobb i forkant av anbefaling av kandidater, det er høy kvalitet på de jobbsøkerne vi blir anbefalt å møte. Vår rådgiver i Stepp Inn er hyggelig og fin å samarbeide med, samt fremstår som «hel ved».»

 


«Vi har brukt Stepp Inn både til vikartjenester, rekruttering og karriererådgivning for medarbeider som måtte slutte. Stepp Inn gjør en grundig jobb med å klarlegge våre behov som kunde. Det har gitt gode resultater. Vikarene har kommet raskt og de har vært gode. I rekrutteringen de hjalp oss med, var det tidsbesparende å slippe «grovarbeidet» og nyttig å kunne diskutere med en erfaren rekrutterer. Karriererådgivningen vet jeg lite om, men at medarbeideren fikk ny jobb er jo et godt tegn.» Geir Smoland, Daglig leder Phaun Pharma

 


«Stepp Inn er en bedrift vi kan stole på, og føle oss trygge på. I en rekrutteringsprosess hvor vi vet at vurderingsgrunnlaget på hvilken kandidat som egnes til stillingen er nøye vurdert, er for oss viktig. Bedriften har for vår del spart masse tid og ressurser på å benytte oss av Stepp Inn sitt tilbud. Kandidatene som har blitt presentert for oss er i fast ansettelse i dag, og vi er meget fornøyde med arbeidet de utfører, de har bidratt til en verdiskapning for vår bedrift.»