Karriereveiledning

En sparringspartner i jakten på ny jobb!

Ved å samarbeide med Stepp Inn får du en sparringspartner som kan gi innspill til hva og hvordan du kan bruke din kompetanse og hva slags jobb som kan passe for deg. Om du skulle ønske ny karriereretning, gjennomfører vi karriereveiledning som kan avdekke dine «ukjente» ferdigheter og muligheter.

Stepp Inn kan gi verdifulle innspill til din CV og jobbsøknad. Videre kan vi forbedrede deg på intervjusituasjoner.

Vi har et stort arbeidsgivernettverk i Follo, og kan hjelpe deg komme i kontakt med aktuelle bedrifter.

Stepp Inn har lang erfaring med karriereveiledning, og vi benytter oss av veletablerte karriereverktøy, tester og veiledningsmetoder. Du får hjelp til å se mulighetene dine på jobbmarkedet, og råd om hvordan du kan selge inn dine styrker.

Med profesjonell karriereveiledning kommer du nærmere drømmejobben!

«Stepp Inn sine karriereveiledere har mye erfaring og konkrete råd å gi i en jobbsøkingsprosess, og de forstår godt hva en arbeidsgiver ser etter og legger vekt på. De gjennomgikk og ga grundige tilbakemeldinger på min CV og søknader jeg skrev tilpasset aktuelle jobbannonser. Det var også nyttig å kunne diskutere egne kvalifikasjoner og jobberfaring opp mot aktuelle jobber, for slik bedre å forstå hva man bør legge vekt på når man skriver søknader. Alt i alt er jeg veldig fornøyd med den hjelpen jeg fikk, og jeg fikk jobb kort tid etter bistanden.»

Ta kontakt med Stepp Inn i dag for mer informasjon om karriereveiledning.

Kontaktinformasjon:
Are Strandbakken – Fagkoordinator og HR-rådgiver Tlf: 990 90 017 E-post: are@SteppInn.no
Morten Strøm – HR-Rådgiver Tlf: 400 34 353 E-post: morten@SteppInn.no
Martine Myhre – HR-Rådgiver Tlf: 928 28 583 E-post: martine@SteppInn.no
Vanja Støyva Juvet – HR-Rådgiver Tlf: 404 27 755 E-post: vanja@SteppInn.no