Det hele mennesket er et jobbsøkerkurs som har som mål å hjelpe deltakerne i jobb. Deltakerne får støtte til å finne balansen mellom jobb, helse og dagliglivet, for at de skal stå bedre rustet til å være i arbeid.

Kurset retter seg mot mennesker med lette til moderate psykosomatiske utfordringer og mennesker som ellers strever med å mestre hverdagen.

Kurset går over 16 uker, hvorav 6 uker teori og 10 uker arbeidspraksis. I løpet av teoridelen skal deltaker gjennom tre moduler:

Karriereveiledning og ressurskartlegging: Deltaker skal bli bevisst egne ressurser og muligheter for å komme fram til et realistisk yrkesmål.

Livsstilstemaer: Målet er at deltakerne i større grad skal kunne håndtere sine utfordringer når de skal tre inn i arbeidslivet. Det er lagt opp til temaer som selvtillit og selvfølelse, valg og endring, og mosjon og kosthold.

Arbeidslivskunnskap: Målet er å etablere en god CV og søknad. Intervjutrening og markedsføring av deltakers kompetanse er viktige elementer.

Praksisperioden er en mulighet for kursdeltakerne til å vise seg frem for potensielle arbeidsgivere, få opplæring og bli kvalifisert til jobben. Både kandidaten og arbeidsgiver følges opp av HR-rådgiver fra Stepp Inn som hjelper med å sette delmål, evaluere praksisløpet og sikre progresjon.

Kurset arrangeres i Stepp Inn sine lokaler i Anolitveien 8, 1400 Ski.