Kurs

Stepp Inn arrangerer arbeidsmarkedsopplæringskurs (AMO) på oppdrag for NAV. Sentralt i kursene er fokus på jobb, jobbmuligheter, karriereveiledning, og å ruste deltakerne til å bli konkurransedyktige jobbsøkere.

Stepp Inn arrangerer kursene «Det hele mennesket» og «Jobbklubb med arbeidstrening»

Les mer om kursene her: