Kunsten å jobbe i team

– Vil du gå raskt, gå alene, men hvis du vil gå langt, må du gjøre det sammen med et team.  Lise Klaveness, fotballpresident.

Å jobbe i et team kan være kraftfullt når det gjelder å få til resultater og ikke minst veldig gøy når det fungerer. Men fordi vi er mennesker kan vi lett irritere oss over kolleger og henge oss opp i de andres svakheter eller væremåter.

Vi irriterer oss over Gunnar som manipulerer og legger oppgaver til andre. Bente mangler driv og er særdeles lite inspirerende. Knut har hele tiden nye ideer som gjør at vi ikke kommer videre. Idun må ha mer tid til å veie for og imot før vi kommer videre. Stefan vil bare komme videre uten at vi har analysert prosessen godt nok. Hilde som er så omtenksom at hun aldri kan ta en selvstendig beslutning. Arild som alltid må bekymre seg for resultatet og heller ikke slipper andre inn på sine områder.

Med slike tanker og følelser overfor hverandre vil teamet bryte sammen. Det blir kjipt på jobben og de store resultatene uteblir. For da er vi ikke noe annet enn en flokk med individer som jobber med samme oppgave i samme rom. Teamet holder oss i stedet tilbake.

Du har kanskje møtt slike personer før? Men har du tenkt over at du kanskje er en av dem?
Bilde viser folk som jobber i team
Vi bringer alle med oss vår egen bagasje inn i et teamarbeid. Det være seg personlighet, kompetanse eller tidligere erfaring med samarbeid, på godt og vondt. I et samarbeid foretrekker hver og en av oss noen roller framfor andre, der vi trives og utfolder oss. Våre foretrukne væremåter virker inn på hva vi bidrar med i samhandlingen med andre. Tar vi en rolle vi trives med er det lettere å bidra til teamet med våre styrker. Men man glemmer gjerne at styrken har et motstykke i en svakhet. Vi bringer samtidig med oss en ubevisst svakhet inn i samhandlingen.

Se for eksempel på Hilde som er en fryd å jobbe med. Hun vil alltid høre din mening, er mild, forståelsesfull og god på å avverge konflikter i teamet. Men når du trenger hennes mening, beslutning eller konklusjon er det bare å gi opp. Det er fordi det er vanskelig å være god på å være lyttende og søke samarbeid, og samtidig kunne ta beslutninger som kan påvirke andre negativt.

Så hvor starter vi for å få et team til å blomstre og bli noe mer enn summen av hver enkelt medarbeider?

1. Kartlegg hver enkelt teamarbeiders væremåte for bevisstgjøring av deres styrker og svakheter. Oppfordre medarbeiderne til å bruke styrkene sine aktivt i samhandlingen.

2. Del hver enkelt medarbeiders styrker og svakheter med hele teamet.

3. Anerkjenn hverandres styrker og aksepter hverandres svakheter. Fokuser på de andres styrker og bruk dem til fordel for teamets mål.

4. Forstå arbeidsprosessen for lettere å kunne trekke inn hver enkelt teamarbeider når vi trenger bestemte styrker. For eksempel når prosjektet ikke ser ut til å klare å lande et resultat, trenger vi faktisk bekymringsfulle Arild fordi han er god på å snøre det hele sammen og overholde frister.

Resultatet blir at Gunnar oppleves ikke bare manipulerende, men er god på å klarlegge mål og trekke andre med. Han er av særlig betydning for å sikre framdriften i arbeidet. Bente er kanskje lite inspirerende, men hun vurderer valgmuligheter og bedømmer nøyaktig. Hun er særlig viktig for å avgrense prosjektet. Knut verdsetter vi når arbeidet stopper opp og vi trenger hans evne til å se nye muligheter og finne kreative løsninger.

Teamet innser da at vi utfyller hverandre og verdsetter hverandres styrker for å nå målet.

Om du vil ha bistand til å kickstarte det gode teamsamarbeidet, er Stepp Inn der for å hjelpe. Vi gir deg verktøyene og bistår gjerne med å bevisstgjøre teamet.