Målgruppen er deltakere som har vært lenge ute av eller har svak tilknytning til arbeidslivet, og som har behov for tett individuell oppfølging.

Kurset går over 12 uker, hvorav 6 uker teori og 6 uker arbeidspraksis. Samtlige brukere skal få arbeidstrening på en ordinær arbeidsplass med mål om ordinær jobb. De skal bli selvstendige jobbsøkere.

I løpet av teoridelen skal deltaker gjennom fire moduler:

  • Karriereveiledning og ressursavklaring. Målet for denne modulen er at deltaker skal bli bevisst egne ressurser og muligheter for å komme tram til et realistisk jobbmål.
  • Målet er å etablere en god CV og søknad. Videre tilbys intervjutrening og markedsføring av deltakers kompetanse.
  • Dataopplæring. Det gis dataopplæring i e-borger og deltaker får mulighet til å få formell dokumentasjon på denne kompetansen.
  • Det er lagt opp til temaer innenfor økonomi, mosjon og kosthold.

Praksisdelen

Deltaker og veileder er ansvarlige for å finne praksisplasser. Målet med praksisplassen er ordinært arbeid. Arbeidsplassen skal tilpasses så langt det er mulig deltakers behov. Både kandidaten og arbeidsgiver følges opp av HR-rådgiver fra Stepp Inn som hjelper med å sette delmål, evaluere praksisløpet og sikre progresjon.

For ytterligere informasjon om kurset, kontakt kursansvarlig:

Hanna Bredesen
Mobil: 905 92 834