Fant troen på seg selv – og ny jobb

Agata følte seg utbrent i jobben. Hun trengte hjelp til å komme seg videre til noe annet. HR avdelingen foreslo Ekspertbistand gjennom Stepp Inn.

Agata i jobb
Agata trives i ny jobb

-Det var spennende samtaler med Stepp Inn. Det var bevisstgjøring av min personlighet og
mine styrker. Jeg ble mer selvsikker gjennom samtalene og vi fant nye jobbmuligheter som kunne passe for meg.

-Vi jobbet også med kvalitetssikring av CV, jobbsøknad og trente på jobbintervju. Det var viktig å få konkrete svar på hva som var bra og hva som kunne forbedres, forteller Agata Grebecka som er fornøyd med støtten fra Eksperten.

Ekspert Marte Marie Brynildsen forklarer at Stepp Inn samarbeider med mange bedrifter. Flere av disse tilbyr prøvejobbing. Det vil si

at man kan få jobbe en kortere periode hos bedriften for å se hvordan det fungerer. Det kan være verdifullt for å finne veien videre. Agata benyttet en slik smaksprøve hos bedriften Eurofins og fant ut at det var noe som passet for henne.

En dag fikk Agata forespørsel om å være vikar, da noen var blitt syk. Senere ble det lyst ut en stilling som hun søkte på. I konkurranse med mange andre fikk hun stillingen. -Det jeg lærte gjennom Ekspertbistanden var nok avgjørende, konkluderer Agata.

Fakta om Ekspertbistand

«Ekspertbistand betyr at du og lederen din får hjelp fra en nøytral person

Ekspert Marte Marie Brynildsen
Ekspert Marte Marie Brynildsen

utenfra som har kompetanse på sykefravær. Eksperten hjelper til med å kartlegge og avklare situasjonen, og foreslår tiltak som kan gjøre deg i stand til å utføre arbeidet ditt.

Målet er at du skal komme tilbake i jobben din, eller i et annet arbeid hos samme eller en annen arbeidsgiver.

Tilskudd til ekspertbistand er et virkemiddel i IA-avtalen 2019–2022 som skal støtte opp under arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen.

Tilskuddet fra NAV dekker arbeidsgiverens utgifter til ekspertbistand»
(Teksten er hentet fra nav.no)