Behov for ekstra personell?

Vi er alle inne i en krevende tid, og vi ønsker å bistå dere med å holde hjulene i gang. Mange bedrifter har ansatte som må være hjemme med barn, har ansatte som er syke eller er satt i karantene.

Vi har nå kandidater som er ledige for oppdrag innen matvarehandel, lager og logistikk, byggvare, transport, varepåfylling og renhold.

Våre sertifiserte rådgivere har lokal kjennskap til kompetansen og næringslivet i Follo. Din bedrift får en fast kontaktperson som følger opp og alltid er tilgjengelig. Vi er opptatt av det personalansvaret vi har ved utleie av kandidater og følger godt opp våre vikarer og samarbeidspartnere.

  • Vi sjekker at vikarene som skal ut i arbeid ikke har vært i utlandet de siste fjorten dagene
  • Vi sjekker at vikarene ikke har tegn til sykdom hos seg selv eller nærmeste familie.
  • Vi følger retningslinjene fra helsemyndighetene.