9 av 10 tok steget nærmere jobb

Stepp Inn holder kurs innen personalutvikling, organisasjonsutvikling, omstillinger og karriereveiledning. I tillegg holder vi kurs for NAV. Nå er resultatene fra kurset Det hele mennesket klare.

Vi har vært kursleverandør for NAV og levert kurset Det hele menneske. 9 av 10 kursdeltakere nærmet seg arbeidslivet og 3 måneder etterpå er alle fortsatt i jobb, utdanning eller andre måloppfyllende aktiviteter.

Kursets hensikt var å få mennesker med psykiske utfordringer tilbake til arbeidslivet.

Psykiske utfordringer og arbeid
«Rundt halvparten av befolkningen i Norge får psykiske vansker eller lidelser i løpet av livet, og det kan ramme mennesker i alle aldersgrupper og alle lag av befolkningen», ifølge Helsenorge.no. NAV jobber for at disse menneskene skal komme tilbake til arbeidslivet. Et av NAVs virkemidler var et 12 ukers kurs kalt Det hele menneske som Stepp Inn har gjennomført i Follo-regionen.

Så løsninger de ikke trodde var mulig
Elisabeth Skoglund Johnsen og Hanna Bredesen var kursholdere. De forteller at kursdeltakerne hadde ulike utfordringer. Det kunne være at man hadde vært i en vanskelig livssituasjon, hadde angst eller depresjon, slet med familiære vansker eller hadde isolert seg over tid. Vår oppgave var sammen med kursdeltakerne å se hvordan de kunne komme ut av en vanskelig situasjon. Det gikk på hvordan mestre sin situasjon, men også å jobbe med hvordan man kunne komme et skritt videre. Vi brukte 6 uker på å bli klare for å ta det store skrittet ut i arbeidslivet. Alle fikk tilbud om å få prøve seg i en jobb i Follo. Vi jobbet blant annet med helseforebyggende tiltak, mestring, motivasjon, selvtillit, karrieremuligheter, og ikke minst å ta skrittet å prøve seg hos en arbeidsgiver.

Samarbeid med næringslivet i Follo
-Vi ønsker å rose alle arbeidsgivere i Follo som lot kursdeltakerne få prøve seg i deres bedrift. Noen ble så fornøyd at de ansatte kursdeltakerne, og det synes vi er svært gøy. Mange kursdeltakere hadde liten tro på at en arbeidsgiver ville ta sjansen på dem når de hadde vært uten arbeid en periode. At arbeidsgivere ga dem en mulighet, betydde mye for selvtillit og framtidshåp.